Vastuulliset elintarvikepakkausratkaisut

Tavoitteemme on olla ensisijainen kumppani vastuullisissa pakkausratkaisuissa.

Saavuttaaksemme tavoitteemme lanseerasimme vuonna 2020 uuden vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme, jossa vastuullisuus on keskeisessä asemassa. Uuden strategian myötä julkaisimme myös vuoden 2030 vastuullisuustavoitteemme ohjaamaan vastuullisuustyötämme.

Vuoden 2030 vastuullisuustavoitteemme keskittyvät kahteen pääteemaan: kiertotalouteen siirtymiseen sekä ilmastotoimiin – muita ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä osa-alueita unohtamatta.

Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että huomioimme toimintamme vaikutukset - sekä positiiviset että negatiiviset - ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallinnon kannalta koko arvoketjussa. Teemme proaktiivisesti työtä ollaksemme edelläkävijöitä kaikissa vastuullisuuden kolmella alueella, minimoimalla toimintamme negatiiviset vaikutukset ja maksimoimalla positiiviset vaikutukset sidosryhmiin, kuluttajiin ja yhteiskuntaan.

Vuoden 2030 vastuullisuustavoitteemme

tavoitteemme.svg

Me tuemme YK:n Global Compact-aloitetta ja kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuustyömme on yhdenmukaistettu YK:n kymmenen Global Compact -periaatteen kanssa, jotka kattavat ihmisoikeudet, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan.