Käyttöehdot

Huhtamäen World Wide Web (WWW) -sivujen käyttöä koskeva ilmoitus


Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen näiden WWW-sivujen avaamista ja käyttöä.


Huhtamäki Oyj:n tai sen tytäryhtiön (tästä eteenpäin Huhtamäki Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä kutsutaan yhteisesti nimellä Huhtamäki) WWW-sivut (tästä eteenpäin Huhtamäen WWW-sivuja kutsutaan nimellä Sivut) avaamalla sitoudutte seuraaviin käyttöehtoihin. Sivujen käyttö ei ole sallittua seuraavia käyttöehtoja hyväksymättä.

Huhtamäki omistaa Sivujen sisällön kokonaisuudessaan. Sivut on suojattu tekijänoikeudella (© Huhtamäki, 2010). Huhtamäki pidättää kaikki oikeudet Sivuihin.

Sivujen tai Sivujen sisällön kopioiminen, siirtäminen, levittäminen, taltiointi ja kaikenlainen muu käsittely kokonaan tai osaksi kaikissa muodoissaan kaikkeen julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty ilman Huhtamäen etukäteistä kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta huolimatta Sivujen osia voi taltioida koneelle tai niistä voi tulostaa kopioita henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sivujen sisällön muokkaaminen ja Sivujen sisällön käyttäminen mihin tahansa muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Sivujen sisältö toimitetaan sellaisenaan eikä Sivujen kattavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta anneta minkäänlaisia takuita tai vakuutuksia. Huhtamäki ei vastaa siitä, jos näillä Sivuilla tai niihin liittyvällä palvelimella on viruksia tai muita haitallisia tekijöitä. Huhtamäki pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa Sivuja tai rajoittaa niille pääsyä.

Sivuilla olevat linkit kolmansien tahojen WWW-sivuille tarjotaan ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Näiden Sivujen kautta kolmannen tahon WWW-sivuille siirtyminen tapahtuu kokonaan omalla vastuulla ja samalla näiltä Sivuilta poistutaan. Huhtamäki ei välttämättä ole tarkistanut näiden kolmansien tahojen WWW-sivujen sisältöä eikä valvo eikä ole vastuussa näistä WWW-sivuista tai niiden sisällöstä. Linkki kolmannen tahon WWW-sivulle ei ole katsottavissa Huhtamäen kyseisille sivuille taikka kyseisten sivujen sisältämälle tai niiden kautta saatavissa olevalle tiedolle, ohjelmistolle tai muulle tuotteelle tai materiaalille antamaksi hyväksynnäksi.

Huhtamäki ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Sivujen tai Sivujen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä.

Huhtamaki, Polarcup, Sealright, Chinet, BioWare, Huhtamäen logo ja tuotteiden nimet ovat Huhtamäen suoraan tai epäsuoraan omistamia tavaramerkkejä.

Kaikki Sivuista ja Sivujen käytöstä aiheutuvat tai Sivuihin ja Sivujen käyttöön liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Sovellettava laki on Suomen laki.

Copyright © Huhtamäki, 2010. Kaikki oikeudet pidätetään.